144 results in DigitaltMuseum:

80 results in Stavanger byarkiv:

33 results in Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN:

21 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to