94 results in DigitaltMuseum:

88 results in Stavanger byarkiv:

4 results in Norsk Teknisk Museum:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Ryfylkemuseet:

Share to