10 results in DigitaltMuseum:

7 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

3 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to