15 results in DigitaltMuseum:

9 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

6 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to