8 results in DigitaltMuseum:

3 results in Finnmark Fylkesbibliotek:

2 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Norsk Folkemuseum:

Share to