9 results in DigitaltMuseum:

6 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

2 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum:

1 result in Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida:

Share to