87 results in DigitaltMuseum:

39 results in Finnmark Fylkesbibliotek:

35 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

6 results in Norsk Folkemuseum:

Share to