11 results in DigitaltMuseum:

10 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to