3 results in DigitaltMuseum:

2 results in Sør-Troms Museum:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to