14 results in DigitaltMuseum:

Stol

Jenssen, Magnus

Stol, bygd etter pinnestolprinsipp. De konstruktive elementene er i hovedsak tappet sammen. Bortsett fra setebuen er alle stolens trekomponenter utført i gran. Det dreier seg om barket virke, der overflatene for øvrig har liten bearbeidingsgrad. Stolen har fire bein, som er forbundet med horisontale sprosser, både foran, bak og på sidene. Beina er alle tappet opp i ei U-formet setebøyle som er montert med krumningen framovervendt. Sjølve sete består av lær, som på undersida er stoppet og forsterket med striestrimler. Setematerialet er festet til setebøyla ved hjelp av tettstilte messingstifter med prikkmønstrete hoder. Ryggstøtta og armlenene er utført i ett stykke, også dette med U-form, men her er krumningen naturlig nok bakovervendt. Denne komponenten er forbundet med setebøyla via fire inntappete pinneledd. Ryggbøylas ytterender er dekorert med utskårne, stiliserte bladranker i opphøyd relieff. Magnus Jensen, som har laget stolen, har signert den på undersida av ryggbøyla med blyant. Han har også skrevet inn en dato, som formodentlig refererer til når stolen var ferdig. (Jfr. rubrikk for innskrift) Denne stolen og en tilsvarende stol som Magnus Jensen har laget (SJF 548), har siden 1970-tallet stått i museets utstillinger. Den har dels tjent som utstillingsobjekt, men kanskje vel så mye som sittemøbel. I utstillingen har den hele tida vært knyttet til Hans Sorkens treskjærerarbeid, som viser tømmerfløtere på en kvileplass. Både treskjærerarbeidet og stolen sto i mange år på reposet i trappa mellom utstillingens 1. og 2. etasje. I forbindelse med utstillingsproduksjonen Tid for Skog 2000-2001 ble stolene og Sorkens treskjærerarbeid flyttet opp i museets 2. etasje, der de er plassert ved inngangen til knivutstillingen. Denne stolen og SJF 548 er laget av Magnus Jensen. Han har skrevet navn, bostedsadresse og dato under stolen. Denne innskriften tyder på at gjenstanden er laget i desember 1959.

Stol

Jenssen, Magnus

Stol, bygd etter pinnestolprinsipp. De konstruktive elementene er i hovdsak tappet sammen. Bortsett fra setebuen er alle stolens trekomponenter utført i gran. Det dreier seg om barket virke der overflatene for øvrig har liten bearbeidingsgrad. Stolen har fire bein, som er forbundet med horisontale sprosser, både foran, bak og på sidene. Beina er alle tappet opp i ei U-formet setbøyle som er montert med krumningen framovervendt. Sjølve setet består av lær som på undersida er stoppet og forsterket med striestrimler. Setematerialet er festet til setebøyla ved hjelp av messingstifter med prikkmønstrete hoder. Ryggstøtta og armlenene er utført i ett stykke, også dette med U-form, men er her krumningen naturlig nok bakovervendt. Denne komponenten er forbundet med setebøyla via fire inntappete pinneledd. Røyygbøylas ytterender er dekorert med utskårne, stiliserte bladranker i opphøyd relieff. Magnus Jensen, som har laget stolen, har signert den på undersida av ryggbøyla med blyant. Han har også skrevet inn en dato, som antakelig referer til når stolen var ferdig. (jfr. rubrikk for innskrift) Denne stolen og en tilsvarende stol som Magnus Jensen har laget (SJF 549), har siden 1970-tallet stått i museets utstillinger. Den har dels tjent som utstillingsobjekt, men kanskje vel så mye som sittemøbel. I utstillingen har den hele tida vært knyttet til Hans Sorkens treskjærerarbeid, som viser tømmerfløtere på en kvileplass. Både treskjærerarbeidet og stolen sto i mange år på reposet i trappa mellom utstillingens 1. og 2. etasje. I forbindelse med utstillingsproduksjonen Tid for Skog 2000-2001 ble stolene og Sorkens treskjærerarbeid flyttet opp i museets 2. etasje, der de er plassert ved inngangen til knivutstillingen. Denne stolen og SJF. 549 er laget av Magnus Jensen. Han har skrevet navn, bostedsadresse og dato under stolen. Denne innskriften viser at stolen er laget i desember 1959.

View timeline 4 results

14 results in Anno – Museene i Hedmark:

14 results in Anno Norsk skogmuseum:

Share to