27 results in DigitaltMuseum:

12 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

12 results in Museene i Sør-Trøndelag:

4 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to