10 results in DigitaltMuseum:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

3 results in Museene i Sør-Trøndelag:

2 results in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to