19 results in DigitaltMuseum:

Slåmaskin

Farge: Rød kasse med gulkvite inskripsjoner og linjemønstre, grønn ramme og hjulfelger, labbesystemet svartlakkert, gul lakk med rødt linjemønster på den ene skåka. Såmaskina er brukt til utsæd, fortrinnsvis av kornfrø. Den er en godt bevart. Bortsett fra litt rust på oversida av lokket til såfrøkassa, på ramma og på hjulflatene, er gjenstanden i liten grad tæret av tidens tann. Såmaskinen er beregnet på bruk med en hest som trekkraft. Den har flere reguleringsmekanismer. På baksida, like ved det venstre bakhjulet, sitter det en «girspak» med to utvekslingstrinn for omdreiningshastigheten til utmatingsakslingen. Regulering av såmengden foregår ved aksial forskyvning av valsen i såmaskinen. Denne forskyvninga utføres ved hjelp av en justeringshendel på venstre side bak på såkassa. Denne hendelen er montert med en stillskala som er nummerert fra 1 til 10. Maskinen kan dessuten kjøres både med såkalt «undersåning» og «oversåning». Dette justeres ved hjelp av en spak på høgre side av såfrøkassas bakside. Her er det en stillskala som er nummerert fra 1 til 5. Undersåning ble brukt når det skulle såes korn, oversåning på turnipsfrø. Til høyre for kassa er det en spak som brukes til å stille vinkelen på sålabbene. Denne spaken har 7 hakk eller posisjoner. I forkant på undersida av såkassa stikker det fram små blikkspjell som kan skyves bakover slik at tilløpene til hver enkelt sålabb kan stenges. Bak på maskinen er det en lang hendel med svartfarget dreid trehandtak. Denne hendelen brukes til å heve og senke sålabbene. Såmaskinen har 13 labber, montert i to rader (6 foran og 7 i bakre rad) med en samlet såbredde på cirka 130 centimeter. Labbene er for øvrig montert i et rammeverk der de holdes på plass av treplugger. Bakgrunnen for at det ble brukt tre i stedet for metall her, var at det var trepluggen (ikke labben) som ville knekke om maskinen ble kjørt mot en jordfast stein. Slåmaskina har støpejernsfelger som er foret med tre på innsida. Også navet og eikene er av jern. På denne typen maskiner var det viktig at hjulene ikke skulle føre med seg jordklumper som ble kastet av slik at de falt opp i de nærmeste sålabbene og tettet dem til. For å forebygge slike uhell er det i dette montert jernbøyler bakover fra ramma på maskinen som er bøyd i vinkel bak hjulene, slik at de vil skrape bort eventuelle jordklumper før de når så høgt at de kan kaste jordklumper opp i sålabbene. Inne i såfrøkassa (på venstre side i kjøreretningen) er det et lite redskapsrom. Her ligger det en fastnøkkel, en ubrukt selepinne i eikemateriale og noen trepinner. Disse pinnene er sannsynligvis emner til plugger som skal holde sålabbene på plass.

View timeline 13 results

9 results in Anno – Museene i Hedmark:

8 results in Akershusbasen:

6 results in Anno Domkirkeodden:

Share to