14 results in DigitaltMuseum:

fliser/staur/stokk/fjel/biter/deler/Kubbe/planke/pinne/kubbe/stykke/fragment/kjepp/stykker

Trestykke, tilhugget. L18,1cm, br.12,3cm, t.5,4cm. Funnet i "ålefella". (Fnr.43)|To tilglattete trestykker, det ene svidd i enden. Muligens tyristikk? Funnet i felt B. (Fnr.29)|Trestykke med huggespor, fragment. Funnet i felt B. (Fnr.33)|Trestykke, butt tilspisset, fragmentert. L.7,5cm. Funnet i felt B.(Fnr.34)|Tilspisset kjepp i tre biter. L.23cm. Funnet i felt B. (Fnr.22)|Trestykke med ubestemmelig funksjon. Trestykket har rektangulært snitt og er nå svært oppløst. L28cm, br.8cm, t.4cm. (Fnr.72)|Tilspisset stykke av geitved. Knekt i den brede enden. L.33cm, br.8cm, t.2,5cm. Funnet i nordre del av felt C, lag 3. (Fnr.81)|Trestykke i tre biter. Tilglattet med kniv på alle fire sider. L.26cm, br.2cm, t.1cm. Funnet 0,35m fra sydprofil. (Fnr.77)|Tilglattet kjepp med svispor. L.42cm. Funnet i felt B. (Fnr.27)|Fjel, knekt i en ende. L.6,5cm, br.7,5cm, t.0,5cm. Funnet i felt C lag 3. (Fnr.89)|Staur av tre i to sammenhørende fragment. Tilspisset i en ende og knekt i den andre. L.98cm, br.5cm. Funnet i felt C lag 4. (Fnr.85)|Trepinne i 6 deler. L.17cm, br.0,5cm. Funnet i felt C lag 3. (Fnr.69)|Trestykke med trekantet snitt. L.57cm, br.8cm, t.4,5cm. (Fnr.64*)|Trepinne, flat på alle fire sider. L.22cm, br.3,5cm, t.1,5cm. (Fnr.94)|Staur i seks fragment med tilhugget spiss i ene enden, den andre enden tapt under utgravingen. L.240cm. (Fnr.97)|Trekubbe som er avhugget i begge ender. Funnet i felt C lag 3. (Fnr.68)|Seks trestykker med huggespor. (Fnr.63*)|flat kjepp med to hull. Kjeppen er knekt i begge hullene. Funnet i felt B. (Fnr.25)|Kubbe av bjerk med neveren på. Den er rundhugget i ene enden, og knekt og hugget i den andre. L.ca.50cm. (Fnr.95)|Kløvd, tilglattet kjepp i tre deler. L.19,5cm. Funnet i felt B. (Fnr.23)|5 tilspikkete flate trefliser. Funnet i felt B. (Fnr.21)|Tilhuggete trefragment, et stort og mange små. Funnet i felt B. (Fnr.32)|Tilhugget trestykke, muligens eik. Funnet i felt B. (Fnr.30)|Plankefragment, skadd på tre sider. Kun litt av den ene kanten står igjen. L.14,4cm, br.7,5cm, t.2,2cm. (Fnr.62*)|Stokk i to deler. Den ene enden smalner sterkt av og er fasetthugget. L.100cm. Funnet i felt C lag 4. (Fnr.96)|To fragment av en tilglattet kjepp

4 results in Norsk Folkemuseum:

3 results in Akershusbasen:

3 results in Norsk Maritimt Museum:

Share to