6 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

6 results in Museene i Sør-Trøndelag:

3 results in Norsk Industriarbeidermuseum:

2 results in Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN:

2 results in Norsk Bergverksmuseum:

1 result in Norsk Maritimt Museum:

1 result in Helgeland Museum:

1 result in Norsk Folkemuseum:

1 result in Norsk Teknisk Museum:

1 result in Fotballmuseet:

1 result in Anno – Museene i Hedmark:

1 result in Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Museumssenteret i Hordaland:

1 result in Østfoldmuseene:

1 result in Telemark Museum:

1 result in Anno Kvinnemuseet:

1 result in Egge Museum:

1 result in Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS:

Share to