60 results in DigitaltMuseum:

35 results in Troms og Finnmark fylkesbibliotek:

17 results in Museene i Sør-Trøndelag:

14 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to