24 results in DigitaltMuseum:

6 results in Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida:

4 results in Deanu Musea / Tana Museum:

3 results in Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS:

Share to