5 results in DigitaltMuseum:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

3 results in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Norsk vegmuseum:

Share to