15 results in DigitaltMuseum:

Kjerre

Farge: Grågrønn maling på treverket, svartlakkerte jernbeslag. Mye av fargestoffet er vekkslitt inne i kassa. Kjerra er blitt brukt til mange slags fraktoppgaver i gardsdrifta, f. eks. kjøring av poteter, såfrø, gjødsel, stein og grus. Dette er ei godt bevart, alminnelig stuttkjerre. Det mest uvanlige er kanskje tippanord-ningen. Den består i at to åpne kroker på undersida av tippkassa er plassert i to øyekroker på sjølve akslingstreet. Kassa («lasteplanet») har et balansepunkt som ligger bakenfor dette hengslingspunktet. For å hindre at lasset skulle tippe under kjøring er kassa låst fast ved hjelp av ei L-formet smijernsnål på tverrtreet mellom skjekene i forkant av kassa. Denne nåla har en liten hake eller tein som hindrer den i å skli ut under kjøring. Nåla er dessuten festet til kjerreramma med en liten kjetting. Mange stuttkjerrer hadde handtak som ble brukt under tipping. Dette mangler her. Kassa på kjerra er forsterket med jernband på øverkanten og med smijernsbeslag i hjørnene. Bakfjøla og den fremre karmen buer oppover mot kjerras midtakse. Bakfjøla har hesteskoformete smijernsbeslag og er låst til sidekarmen ved hjelp av en jerntein som passer inn i et beslag på venstre sidekarm. Jernbeslagene under bakfjøla, på draget i forkant av kassa og hjulfelgene har rustangrep. Ellers er gjenstanden i god stand. Det er usikkert hvor kjerra er produsert. Moelven Brug og Jømna Bruk produserte slike arbeidskjerrer. Det gjorde også to lokale smeder ved navn Berg og Langholen

View timeline 6 results

8 results in Anno – Museene i Hedmark:

7 results in Anno Domkirkeodden:

5 results in Akershusbasen:

Share to