93 results in DigitaltMuseum:

89 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

89 results in Museene i Sør-Trøndelag:

2 results in Kulturhistoriske samlinger (MUST):

Share to