63 results in Norsk Industriarbeidermuseum:

62 results in Norsk Folkemuseum:

42 results in Østfoldmuseene:

42 results in Østfold fylkes billedarkiv:

17 results in Oslo Museum:

16 results in Hol Bygdearkiv:

16 results in Ryfylkemuseet:

13 results in Anno – Museene i Hedmark:

13 results in Akershusbasen:

10 results in Sør-Troms Museum:

10 results in Kraftmuseet - Norsk vasskraft- og industristadmuseum:

9 results in Jærmuseet:

7 results in Nordlandsmuseet:

6 results in Dalane Folkemuseum:

6 results in Anno Domkirkeodden:

5 results in Telemark Museum:

5 results in Midt-Telemark Museum:

4 results in Anno Musea i Nord-Østerdalen:

3 results in Nord-Troms Museum:

3 results in Anno Glomdalsmuseet:

2 results in Musea i Møre og Romsdal:

2 results in Maihaugen:

2 results in Helgeland Museum:

2 results in Lillehammer Museum:

2 results in Larvik Museum:

2 results in Vestfoldmuseene IKS:

2 results in Haugalandmuseet:

2 results in Stiftelsen Nordmøre Museum:

1 result in Mjøsmuseet:

1 result in Museet kystens arv:

1 result in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Varanger museum IKS:

1 result in Gol bygdearkiv:

1 result in Vest-Telemark Museum:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

1 result in Vardø museum:

1 result in Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS:

Share to