78 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Aspåsgården

Aspåsgården

Bergmannsbolig av tømmer. Kledd med tømmermannspanel på gatefasaden. Taket er tekt med never og torv. Fasadeutstyret mot det offentlige rom holder en veldig høy standard. Bygningen er satt sammen av flere (to) eldre bolighus. Den tverrstilte midtarken er sekundært plassert oppå de sammenstilte bygningskroppene. Boligen fra Aspåsgården er sannsynligvis påbegynt tidlig på 1700-tallet. Senere utvidet og mye forandret. Blant annet er det påbygd to omfar i hele 2. etg. og det er også satt inn større vinduskarmer. Trolig er dette skjedd i siste del av 1800-tallet. Det er gjenbrukt bygningselementer fra et sosialt høyere sjikt. Bygningen har to rom med fyllingspanelte vegger. - Et rom i 2. etg. og et i midtarken. Disse to rommene har fått sine nytilvirkede veggpaneler etter at de har fått nåværende romhøyde og etter at det er satt inn større vinduskarmer. Bygningen er endret helt inn mot 1900-tallet. Pløyd panel, brukt i bislag mot bakgården, representerer et siste trinn i Rørosbebyggelsens utviklingshistorie. Sto på Flanderborg, Røros. Gjenreist på Sverresborg 1917. I forbindelse med oppføringa på museet har bygningen vært gjenstand for omfattende tilbakeføringsforsøk, med blant annet ens vindusrammer for hver etasje. Ikke noe av det gamle panelet på gatefasaden er gjenbrukt. Nytt panel har også fått en annen utbredelse og underdeling enn tidligere. På Røros var bl. a. også grundmuren dekt av panel. Alt tømmermannspanel er nytt fra 1917. Dagens utseende er eksteriørmessig utvilsomt museumsskapt. Endringene, som er gjennomført på museet, har bidratt til klart å svekke et veldig godt eksempel på folkelig, lokal byggeskikk.

Share to