DigitaltMuseum School

Museum tours, digital resources and other offers for schools and kindergartens

17 results in DM School

School
Card Image

Haustarbeid på museumsgarden

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Samfunnsfag Mat og helse Naturfag grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

Sau i Dalane

Dalane Folkemuseum

Kunst og håndverk Samfunnsfag grades 5 - 7
School
Card Image

Feyer & Fayancemysteriet

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4
School
Card Image

Skolen i gamle dager

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag grades 1 - 2 grades 3 - 4
School
Card Image

Jul, tru og tradisjon

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Musikk Norsk Samfunnsfag + 1 more subjects grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

På liv og død - Folketru, folkemedisin og det offentlege helsevesenet

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Naturfag Samfunnsfag Samfunnskunnskap + 4 more subjects grades 8 - 10 VG1 VG2 + 1 more grades
School
Card Image

Tingene forteller

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag grades 3 - 4 grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Seilskutetiden

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag grades 1 - 2 grades 3 - 4

Share to