Tingene forteller

article image

Bli med på en reise gjennom museets gjenstandssamling, der dere lærer om museets historie, familien Feyers historie, og hvordan livene til bonde- og embetsstanden har vært ulike.

Maximum attendees

15

Duration

45 minutter

Cost

Free

Other info

Større grupper kan tilbys parallelle opplegg på samme sted, slik at gruppen kan deles

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
  • 3. - 4. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)
  • 5. - 7. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)
  • 8. - 10. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04)

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 3 - 4

  • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

grades 5 - 7

  • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

grades 8 - 10

  • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

Show competency goals

Vi tar dere med inn i «hovedhuset» på Slettebø, der gjenstandene vi tar vare på blir utgangspunkt for å lære elevene om en rekke tema:

  • Museets historie
  • Familien Feyer
  • Hvordan bondestanden levde
  • Hvordan embetsstanden levde

Vi tilpasser innholdet etter klassetrinn og er åpne for å fordype oss litt ekstra i spesielle tema, hvis dere har ønsker i forkant av besøket.

Order form

More school experiences

School
Card Image

Haustarbeid på museumsgarden

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Samfunnsfag Mat og helse Naturfag grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

Sau i Dalane

Dalane Folkemuseum

Kunst og håndverk Samfunnsfag grades 5 - 7
School
Card Image

Feyer & Fayancemysteriet

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4

Share to