Regionmuseum der avdelingane er Valdres Folkemuseum, Bautahaugen Samlinger og Bagn Bygdesamling. Saman viser dei den kulturelle historia i Valdres gjennom sine samlingar og fotografi. Norsk institutt for bunad og folkedrakt er organisert gjennom Valdresmusea. Søk i samlingane under det einskilde museum.

News

38 new objects today

About Valdresmusea as

Valdresmusea as er regionmuseet i Valdres, Oppland. Selskapet vart stifta i 2006 av Valdres Folkemuseum, Bautahaugen Samlinger og Bagn Bygdesamling. I tillegg er Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt ein del av museet frå 2008, og det er inngått partnarskapsavtale med Gardbergfeltet. Regionen heile Valdres med kommunane Sør- og Nord-Aurdal, Etnedal, Øystre og Vestre Slidre og Vang. Hovudbøl for museet er ved Valdres Folkemuseum.

Valdresmusea (VM) er en stor institusjon og har i alt 27 fast tilsette i tillegg til prosjekttilsette, sesongtilsette og ulike på tiltaksmidlar.

Foreløpig er det musikkinstrument frå Valdres Folkemuseum og Bagn Bygdemuseum som blir tilgjengeliggjort på DigitaltMuseum.no. Meir materiale vil bli publisert seinare.

Our museums

You'll find us here

Share to