Vestfoldmuseene er en konsolidert museumsenhet. Samlingene dekker bl.a. by -og bygdekultur, sjøfartshistorie, hvalfangst, herregårdshistorie, moderne industrihistorie og kunstneren Edvard Munch.

Aktuelt

Nye objekter

Om Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseene er et konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Det er eid av 8 kommuner og Vestfold fylkeskommune. Virksomheten har om lag 65 ansatte, og består av følgende enheter:

Avdeling for samlingsforvaltning. Fellestjeneste for samlingsforvaltning og digital tilgjengeliggjøring

  • Berger museum
  • Eidsfoss industrihistoriske samlinger
  • Haugar Vestfold kunstmuseum med fokus på billedkunst av regional, nasjonal og internasjonal betydning
  • Aluminiummuseet
  • Larvik Museum. Kulturhistorisk fokus på grevskap og byens industri- og sjøfartsutvikling.
  • Midgard historisk senter er aktiv formidling av fylkets vikinghistorie og arkeologi.
  • Munchs Hus, med presentasjon av Edvard Munchs hus og liv i Åsgårdstrand
  • Hvalfangstmuseet er Europas eneste spesialmuseum for hval, hvalfangst og miljø.
  • Slottsfjellsmuseet, med fokus på middelalder, og drift av stort bygdetun.
  • Vestfoldarkivet samler inn, tilgjengeliggjør og formidler kilder til kunnskap om Vestfolds historie, og er arkivdepot for Vestfold fylkeskommune

Our museums

Share to