Vestfoldmuseene er en konsolidert museumsenhet. Samlingene dekker bl.a. by -og bygdekultur, sjøfartshistorie, hvalfangst, herregårdshistorie, moderne industrihistorie og kunstneren Edvard Munch.

Nye objekter

Artikler

Mapper

Om Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseene er et konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Det er eid av 8 kommuner og Vestfold fylkeskommune. Virksomheten har om lag 80 ansatte, og består av følgende enheter:

 • Samlingsforvaltningen. Fellestjeneste for samlingsforvaltning og digital tilgjengeliggjøring
 • Nord-Jarlsbergmuseene småsamlinger fra tidligere Nord-Jarlsbergmuseene.
 • Aluminiummuseet
 • Nasjonal og global aluminiumhistorie

 • Berger museum
 • Museum for industrihistorien og industrisamfunnet på Berger

 • Jernverket Eidsfoss
 • Eidsfoss industrihistoriske samlinger

 • Haugar Kunstmuseum med fokus på billedkunst av regional, nasjonal og internasjonal betydning
 • Hvalfangstmuseet er Europas eneste spesialmuseum for hval, hvalfangst og miljø.
 • Larvik Museum. Kulturhistorisk fokus på grevskap og byens industri- og sjøfartsutvikling.
 • Midgard vikingsenter er aktiv formidling av fylkets vikinghistorie og arkeologi.
 • Munchs Hus, med presentasjon av Edvard Munchs hus og liv i Åsgårdstrand
 • Slottsfjellsmuseet, med fokus på middelalder, og drift av stort bygdetun.
 • Vestfoldarkivet samler inn, tilgjengeliggjør og formidler kilder til kunnskap om Vestfolds historie, og er arkivdepot for Vestfold fylkeskommune
 • Our museums

  Share to