Ruija kvenmuseum er et lokalmuseum for Vadsø og har særskilt ansvar for kvensk/norskfinsk historie. Museets samlinger består av bygninger og båter, kulturhistoriske foto, fiske- og jordbruksredskaper og førkrigsinteriør.

News

About Vadsø museum - Ruija kvenmuseum

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS.

Ruija kvenmuseum jobber til daglig med å dokumentere, forske, formidle og forvalte materielle og immaterielle uttrykk fra den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner, samt Vadsøs befolkning generelt. Det museale arbeidet omhandler historiske gjenstander og levninger, men parallelt jobbes det med innsamling, dokumentasjon og formidling av samtidige kulturformer og immateriell kulturarv. Museet ble opprettet 1.1.1971 og ligger i Vadsø kommune.

Museet forvalter kvengårdene Tuomainen og Bietilæ, handelsgården Esbsensen på ”Sletten”, fiskebruket og landhandelen Kjeldensbruket på Ekkerøy og fiskebåten Kjartan. Vadsøya kulturpark og utstillingen Luftskip og båter formidler Vadsøs eldre historie og Amundsen og Nobiles luftskipsferder på 1920-tallet. Museets samlinger består av kulturhistoriske foto, fiske- og jordbruksredskaper, førkrigsinteriør og polarbilder. Staben er lokalisert på Esbensengården i Vadsø.

Vadsø museum - Ruija kvenmuseum is a part of

You'll find us here

Share to