Dei arkeologiske samlingane ved Universitetsmuseet i Bergen dekkjer heile 10 000 år av førhistoria, frå eldre steinalder til sein mellomalder. Samlinga er i jamn vekst grunna eigne lovforankra forvaltingsundersøkingar, undervisning- og forskingsgranskingar, funn frå NIKU, samt fylkeskommunale registreringar. I tillegg kjem gåver frå privatpersonar, og i seinare tid då særleg frå detektoristar. Samlinga er automatisk beskytta etter kulturminnelova av 1978.

Siste objekter fra samlingen

Universitetsmuseet i Bergen, Arkeologibasen is a part of

Share to