Samlingen omfatter blant annet telegraf- og telefonapparater, sentraler, radio- og transmisjonsutstyr, måleinstrumenter og mobiltelefoner. Museet har også en innholdsrik fotosamling.

About Telemuseet

Telemuseet er opprettet for å bevare minner om norsk telekommunikasjonshistorie, samt forestå vitenskapelig forskning innenfor dette feltet. Museet tar vare på museale samlinger og kulturminner overført fra Telenor og andre. Telemuseet driver samtidsdokumentasjon fra bransjen, og søker å belyse sammenhengen mellom telekommunikasjon og den samfunnsmessige utviklingen.

Fra 2003 ble Telemuseet en egen stiftelse med finansiering fra Telenor.

Share to