Sør-Troms Museum driver museum i alle de syv kommunene i Sør-Troms. Museet forvalter 48 historiske bygninger, 45.000 kunst- og kulturhistoriske gjenstander, 180 hyllemeter privatarkiv og nesten 50.000 historiske bilder.

About Sør-Troms Museum

Sør-Troms Museum driver museum i alle de syv kommunene i Sør-Troms. Museet forvalter 48 historiske bygninger, 45.000 kunst- og kulturhistoriske gjenstander, 178 hyllemeter privatarkiv og nesten 50.000 historiske bilder.

Museet har fire avdelinger: Regionmuseet, Anna Rogde, Trastad Samlinger og Trondenes Historiske Senter.

Regionmuseet har kontorsted på Sjøvegan i Salangen. Anlegg, bygninger, gjenstander, foto og arkiver i kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Lavangen, Salangen og Ibestad ivaretas, og skal være tilgjengelig for alle.

Skonnerten «Anna Rogde», bygget i 1868, er en av verdens største, operative maritime kulturskatter. Skuta fikk status som vernet av Riksantikvaren i 1989, og fremstår nå som et smykke etter mange år med godt vedlikehold av dyktige, frivillige ildesjeler.

Trastad Samlinger er landets første museum for psykisk utviklingshemmedes historie, og ble åpnet sommeren 1996. Avdelingen viser psykisk utviklingshemmedes historie etter andre verdenskrig, herunder den store institusjonaliseringsprosessen. Samtidig formidles en unik historie om hvordan såkalt "ikke opplæringsdyktige" mennesker kunne utvikle seg gjennom kunst. Trastad Galleri ble ferdigstillt og åpnet i 2000 av prinsesse Märtha Louise. Kunstsamlingen består av to elementer: ”Trastad-kunsten”, en samling av kunst laget av utviklingshemmede ved Trastad Gård, samt en mindre nasjonal og internasjonal samling av «Outsider Art».

Trondenes Historiske Senter ligger i historiske omgivelser like utenfor Harstad sentrum. Museets hovedutstilling "Med kors og sverd gjennom 1000 år" tar for seg lokalhistorien fra vår fjerne fortid og fram til moderne tid med hovedvekt på vikingtid og middelalder. Trondenes Historiske Senter har også en egen fotoavdeling, som arbeider med innsamling , digitalisering og dokumentasjon av historiske bilder fra regionen.

Sør-Troms Museum vil i første omgang gjøre utvalgte deler av fotosamlingen tilgjengelig her på DiMu. Gjenstandssamlingen er foreløpig gjenstand for revisjonsarbeid, men vil komme til etter hvert. Det samme gjelder for de eldste delene av fotosamlingen – men disse bildene er fortsatt tilgjengelig på http://www.tdm.no/fotominner/.

You'll find us here

Share to