Stiftelsen Lillehammer Museum består av seks museer som representerer et mangfold av historier og temaer som hverdagsliv, arbeid, fritid, kommunikasjon og post, OL-historie og idrett, håndverk, kunst og kunsthistorie, diktning, litteraturhistorie og samtidshistorie. Besøk våre samlinger og berik deg selv!

Aktuelt

Nye objekter

Om Lillehammer Museum

Stiftelsen Lillehammer Museum representerer stor faglig bredde. Forskningsområder, temavalg og perspektiver som hverdagsliv, arbeid, fritid, kommunikasjon og post, OL-historie og idrett, håndverk og handlingsbåren kunnskap, diktning, litteraturhistorie og samtidshistorie er sentrale områder i vår virksomhet.

Lillehammer Museum skal som kulturhistorisk institusjon dokumentere, bevare, forske og formidle menneskers liv gjennom historien. En viktig del av museets virksomheter å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, arkiv og bøker, og formidle disse til alle som søker kunnskap om våre samlinger.

Lillehammer Museum består av museene Maihaugen, Aulestad, Bjerkebæk, Norges Olympiske Museum og Postmuseet.

Our museums

Share to