Konsolidert enhet som består av avdelingene Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum, Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum.

News

11 new objects last 30 days

About Randsfjordmuseene AS

RANDSFJORDMUSEENE AS er en sammenslutning av fire museer i Vest-Oppland. Selskapet ble stiftet i 2004 av Lands Museum og Hadeland Folkemuseum. I dag er Kittilbu Utmarksmuseum og Hadeland Bergverksmuseum også med i den konsoliderte enheten. Regionen omfatter kommunene Gausdal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker. Administrasjonsadressen er lagt til Hadeland Folkemuseum.

Randsfjordmuseene (RM) er en viktig institusjon i regionen og bidrar vesentlig i verdiskaping og kulturtilbudet i kommunene. I 2010 har selskapet 16 fast ansatte i tillegg til prosjektansatte, sesongansatte og medarbeidere på ulike tiltaksmidler. Anslagsvis 600 frivillige bidrar på ulik måte i bl.a. dokumentasjonsarbeid og i formidlingssammenheng.

Hittil er det foto- og gjenstandsmateriale fra de kulturhistoriske samlingene ved Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum som tilgjengeliggjøres på DigitaltMuseum.no. Arbeidet foregår kontinuerlig og nytt materiale blir fortløpende publisert.

Our museums

You'll find us here

Share to