Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård og har en betydelig kunst- og kulturhistorisk gjenstandssamling fra distriktet.

About Ringerikes museum

Ringerikes Museum er et lokalt kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike. Museet er en avdeling av Buskerudmuseet.

You'll find us here

Share to