Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning, og arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på.

News

About Riksantikvaren

Om Riksantikvaren
Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning, og arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Direktoratet er faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Om Riksantikvarens arkiver
Riksantikvarens arkiver forteller om kulturminnevernets mangfoldige historie via sine ulike samlinger. Arkivet har en rikholdig samling av tegninger og oppmålinger fra midten av forrige århundre og fram til i dag, og en stor samling eldre fotografier. Siden opprettelsen i 1912 har Riksantikvaren lagt vekt på å samle inn fotodokumentasjon og fotografere kulturminner. Samlingene inneholder analoge foto helt tilbake til 1860.

You'll find us here

Share to