Museumstjenestens i Østfold utfører arbeid knyttet til innsamling, dokumentasjon og bevaring av gjenstander, og forvalter en samling på rundt 1000 gjenstander fra Østfold Energi.

Aktuelt

Nye objekter

Om Museumstjenesten i Østfold

Museumstjenesten skal bidra til å:

  • Skape et museumsvesen som arbeider mot felles mål
  • Øke samarbeidet mellom museene i Østfold
  • Styrke den faglige bistanden til museene i Østfold
Museumstjenestens arbeidsområder er knyttet til innsamling og bevaring av gjenstander, dokumentasjonsteknikker samt formidling generelt. Tjenestens geografiske arbeidsområde er hele Østfold fylke.

Museumstjenesten er opptatt av å videreformidle og å bygge opp forståelse og kunnskap om bevaring og håndtering av museale objekter. Vi vil også kunne anbefale metoder og materialbruk innen bygningsvern. Spørsmål vi ikke kan besvare vil vi kunne videreføre til andre fagfolk.

Museumstjenesten forvalter en samling på rundt 1000 gjenstander fra Østfold Energi.

Museumstjenesten i Østfold is a part of

Share to