Østfold fylkes billedarkiv har en kulturhistorisk fotosamling fra hele Østfold; enkeltbilder og arkiver fra fotografer, bedrifter, samlere og private givere, i alt ca. 450.000 fotografier fra perioden 1855-2000.

About Østfold fylkes billedarkiv

Østfold fylkes billedarkiv er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Østfold. Arkivet inneholder ca. 400.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1855 til 2000. Av disse er ca. 67.000 fotografier registrert og tilgjengelig for publikum.

Arkivet inneholder flyfotosamlinger fra de fleste kommuner i Østfold (søkbare), portrettarkiv etter fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon av bedrifter m.m. Men største bredde har de reproduserte enkeltfotografiene samlet inn via innsatsen til historielag, bibliotek og kulturkontor i fylket. Alt materiale lagres i klimastyrt magasin etablert i 2002. Publikum kan bestille fotografier fra arkivet enten ved besøk på lesesalen i Østfoldmuseene, i administrasjonsbygning på Borgarsyssel museum i Gamlebygata 8, Sarpsborg eller via telefon eller e-post.

You'll find us here

Share to