Oslo Skolemuseum skal være en levende institusjon som tar vare på, forteller om og viser Osloskolens historie.

About Oslo Skolemuseum

Oslo Skolemuseums gjenstandssamling består av skolehistoriske gjenstander som skoleinventar, læremidler, undervisningsmateriell og elevarbeider, i tillegg til lærebøker og pedagogisk litteratur. Det pågår et fortløpende innsamlingsarbeid for å dokumentere tidsepoker, fag og aktiviteter i Osloskolen fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Dagens Oslo Skolemuseum ble åpnet i 2000 og hører nå inn under Utdanningsetaten i Oslo. For mer informasjon om museets historie, se våre nettsider www.osloskolemuseum.no. Museet er lokalisert i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole, sentralt i Oslo. Her finnes det autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976 samt et lærerværelse fra 1964. Det er også utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym.

You'll find us here

Share to