Nord-Troms Museum er regionmuseum for kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. .

Om Nord-Troms Museum

Nord-Troms Museum er regionmuseum for kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Museet har siden stiftelsen i 1979 hatt en desentralisert driftsform med et avdelingskontor og et hovedanlegg i hver kommune.

Museets hovedanlegg fremstår som et presentabelt tverrsnitt av regionens historie, kultur, arkitektur og interiør. Hvert av hovedanleggene presenterer forskjellige tema. I Kvænangen er temaet gjenreisningshistorie og i Nordreisa kvensk kultur. I Lyngen betones fiskerbondekulturen. Skjervøy vektlegger handels-og fiskerihistorie, og i Storfjord vies markedshandelen størst oppmerksomhet. Det samme blir den sjøsamiske kulturen til del i Kåfjord. Nord-Troms Museum har tre basisutstillinger. Disse formidler krigs-og gjenreisningshistorie, fiskerihistorie og markedshistorie.

Nord-Troms Museum har lagt stor vekt på innsamling av fotografier og gjenstander og forvalter i dag 50 bygninger, ca. 17 000 gjenstander og ca. 40 000 kulturhistoriske fotografi

Nye objekter

Share to