Norsk Teknisk Museum forvalter samlinger fra et bredt spekter av norsk og internasjonal industri, kommunikasjon, vitenskap og medisin. Norsk teknologisk og industriell virksomhet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag er særlig godt representert. Samlingene består av gjenstander og fotografier, samt privatarkiver.

Museet ivaretar samlingene etter Telemuseet og Nasjonalt medisinsk museum, i tillegg til DEXTRA Photo som forvaltes på vegne av Sparebankstiftelsen DnB.

Aktuelt

Nye objekter

Om Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museums samlinger består av omkring 50 000 gjenstander, 300 000 fotografier samt et innholdsrikt arkiv og bibliotek.

Teknisk Museum ble grunnlagt under jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Utstillingen skulle blant annet vise Norges utvikling fra bondesamfunn til industrisamfunn. Mange av de utstilte gjenstandene danner grunnstammen i museets samling.

Samlingene dekker et bredt spekter av gjenstander fra norsk og internasjonal industri, vitenskap og medisin. Gjenstandene er hovedsakelig fra perioden 1850 til i dag og dokumenterer framveksten av det moderne Norge.

Fotosamlingen dokumenterer særlig norsk teknologisk og industriell virksomhet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Museet har også film- og lydmateriale knyttet til disse fagområdene.

Norsk Teknisk Museum har også ansvaret for DEXTRA Photo, som er Arne Knudsens fotosamling.

Our museums

Share to