Anno Norsk skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske.

About Norsk skogmuseum

Norsk Skogmuseum ble etablert i 1954, og er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske. Museet er en avdeling i Anno museum AS. Norsk Skogmuseums hovedanlegg ligger i Elverum. Sørlistøa fløtermuseum i Åmot og Klevfos industrimuseum i Løten er også en del av avdelingen.

Samlingen består av antikvariske bygninger, gjenstander, fotografier og film, lydopptak og arkivalia fra museets tematiske arbeidsfelt. Materialet er dels innkommet fra ulike enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer, dels skapt av museets medarbeidere gjennom dokumentasjonsprosjekter.

Fra mai 2011 arbeides det med å gjøre registrene til gjenstands- og fotosamlingene tilgjenglig på Digitalt museum. Mange gjenstander og fotografier er mangelfullt dokumenterte, og vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra publikum.

Norsk skogmuseum er en del av Anno museum.

You'll find us here

Share to