Anno Norsk skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og ferskvannsfiske.

About Anno Norsk skogmuseum

I 1954 ble Norsk skogbruksmuseum etablert ved Glomma i Elverum kommune. Museet fikk et nasjonalt ansvar for å dokumentere, formidle og forvalte skogbrukets og utmarkas historie. I dag er Anno Norsk skogmuseum et museum som forvalter både gjenstander, fotografier, antikvariske bygninger, arkivalia og litteratur innenfor de nasjonale ansvarsområdene. Denne basen dekker kategoriene gjenstander, fotografier og antikvariske bygninger. Arkivalia publiseres i Arkivportalen, og litteratursamlingen er søkbar via museets nettside. Museets samling er stadig i utvikling, og vi tar gjerne imot tilleggsopplysninger og tilbakemeldinger fra publikum.

You'll find us here

Share to