Nasjonalmuseet samler og bevarer, stiller ut og formidler Norges mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Om Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseet samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet viser faste utstillinger med verk fra egen samling og skiftende utstillinger med innlånte og egne verk. Museets visningssteder i Oslo er Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet – Arkitektur og Kunstindustrimuseet. Utstillingsprogrammet omfatter også vandreutstillinger i inn- og utland.

Nasjonalmuseets samlinger
Nasjonalmuseets samling av eldre kunst har hovedvekt på norsk maleri og skulptur fra 1800-tallet, i tillegg til en omfattende samling av tegning og grafikk. Samlingene innen moderne kunst og samtidskunst viser utviklingen innen norsk billedkunst gjennom det 20. århundret.

Arkitektursamlingen har sitt tyngdepunkt i modernismen, med spesiell vekt på mellomkrigstiden. Museets samling av design og kunsthåndverk spenner fra antikkens greske vaser og østasiatiske kunstgjenstander til europeisk stilhistorie frem til våre dager.

Nasjonalmuseets samling av design og kunsthåndverk spenner fra antikkens greske vaser og østasiatiske kunstgjenstander til europeisk stilhistorie, samtidens design, mote og kunsthåndverk. Den består av ca. 35 000 gjenstander og omfatter drakt, mote og tekstil, møbler, sølv, glass, keramikk, design og kunsthåndverk.

Our museums

Share to