Nord-Jarlsbergmuseene er en avdeling i Vestfoldmuseene med hovedkontor i Holmestrand. Museet har faglig ansvar for virksomhetene Aluminiummuseet, Berger museum og Jernverket Eidsfoss.

Share to