Norsk institutt for bunad og folkedrakt er eit nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad gjennom dokumentasjon, rådgjeving, forsking og formidling.

Aktuelt

Nye artikler

Nye objekter

Om Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er eit nasjonalt kompetansesenter for folkedrakt og bunad.

Folkedrakt er lokalt særprega klede bygdefolk brukte i førindustriell tid; Bunad er antrekk med opphav i folkedraktene, som blir brukt i spesielle anledningar av folk som elles føljer moten i samtida.

NBF sitt mål er å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad som kulturuttrykk, og bruk og tilverking av desse drakttypane. På grunnlag av feltarbeid som har vore gjort i mange tiår og som stadig pågår, har vi bygd opp eit omfattande arkiv, kor av draktregistreringane utgjer den største delen. Størstedelen av det registrerte materialet er i privat eige.

Nye registreringar vil bli lagt ut etter kvart, samstundes som vi kontinuerleg arbeider med å digitalisere de eldre registreringane.

Share to