I Postmuseet kan du finne gjenstander og foto knyttet til Postens arbeid med å frakte brev og pakker rundt om til de mange tusen poststedene i Norge.

About Norges Postmuseum

Norges Postmuseum ble etablert i forbindelse med Postens 300-års jubileum i 1947. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie. Etter å ha hatt tilhold i posthuskvartalet i Oslo i alle år, ble museet i 2003 konsolidert med Maihaugen og flyttet til Lillehammer.

Norges Postmuseum har en gjenstandssamling og en fotosamling. I gjenstandssamlingen, som inneholder objekter knyttet til postarbeid og Posten Norge AS, finner du gjenstander fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag.

I fotosamlingen finner du blant annet bilder av postfolk i arbeid, postkontorer, postvogner, postbiler, samt tog og fly som har blitt brukt til frakt av post.

I fotosamlingen finner du også digitale versjoner av stempelavtrykk fra ulike poststeder i Norge.

Norges Postmuseum skal som kulturhistorisk museum dokumentere, bevare, forske og formidle kunnskap om Posten Norge AS sitt virke. En viktig del av museets virksomheter å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, bøker, og formidle disse til alle som søker kunnskap om våre samlinger.

Norges Postmuseum er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum

Share to