Lillesand by- og sjøfartsmuseum ble bygget i 1827 og har hatt vekslende virksomheter, foruten å være et privat skipsrederhjem. Fra 1963 har det vært museum her. Samlingen består av ca. 4000 gjenstander, foruten utstillingsrom, museumsbutikk og verksteder fra seilskutetiden.

Lillesand by- og sjøfartsmuseum ble opprettet i 1963 og er eid og drives av Lillesand kommune. Museet består av flere bygninger, så som hovedbygning med tidligere kjøpmannsbutikk og rederhjem, bakgårdsbygninger med verksteder, stall og fjøs og anneks med museumsbutikk og utstillingslokaler. En tidligere Tollbod som nå huser tollmuseum, utstillingslokaler og atelier hører også med.

Share to