Samlingene består av gjenstander knyttet til lokal kultur- og sjøfartshistorie med hovedvekt på 1700- og 1800-tallet, samt tidlig 1900-tall. Gjenstandene er innsamlet og eies av henholdsvis Larvik og Omegn Museumsforening, Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum og Larvik Museum.

Nye objekter

Artikler

Om Larvik Museum

Larvik Museum er en enhet i det konsoliderte Vestfoldmuseene IKS og holder til i Verksgården på Langestrand i Larvik. I tillegg til Verksgården består museet av Herregården i Larvik og Larvik Sjøfartsmuseum. Larvik Museum ble 1.1.1995 først etablert som kommunalt museum ved sammenslåing av Larvik Bymuseum (Herregården i Larvik) og Larvik Sjøfartsmuseum. Museets samlinger består av gjenstander fra Larvik og omegn med hovedvekt på 1700- og 1800-tallet, samt tidlig 1900-tall. Foruten foreningens samlinger består samlingene ved Larvik Museum av et mindre antall gjenstander fra i Larviks periode som industriby midt på 1900-tallet. Museet har også en betydelig samling lokale foto, samt noe arkivmateriale.

Herregården i Larvik
Herregården i Larvik ble bygget som residens for stattholder og greve Ulrik Frederik Gyldenløve i 1677. Bygningen er en barokk trebygning med interiører i barokk og régence.

Den eldste delen av samlingene knyttet til Herregården eies av Larvik og omegn Museumsforening (LOMF). Samlingene har sin bakgrunn i stiftelsen av museumsforeningen i 1916. Foreningens formål var å bevare og restaurere Herregården og bygge opp byhistoriske samlinger, noe de gjorde fram til etableringen av Larvik Museum i 1995. Etter 1995 forvaltes samlingen av Larvik Museum som også har fortsatt mottak av gjenstander, foto og arkiv knyttet til Larvik, grevskapstid og nyere historie.

Larvik sjøfartsmuseum
Foreningen Larvik Sjøfartsforening ble stiftet i 1926 og foreningens formål er bl.a å samle inn og belyse skipsfarten knyttet til Larvikdistriktet i eldre og nyere tid. Fra 1962 var Sjøfartsmuseet lokalisert i Kirkestredet 5, i et av byens eldste murhus fra 1730. Sjøfartsmuseets samlinger består av gjenstander, foto og arkiv knyttet til byens skipsfart, Colin Archer, Thor Heyerdahl, hvalfangst med mer. Samlingene forvaltes av Larvik Museum, men eies av Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum

Larvik Museum is a part of

Share to