Kvinnemuseet

Kvinnemuseet åpnet i 1995 med mål å dokumentere kvinners liv og virke gjennom historien og fram til i dag. Museets visjon er å bidra til en bedre samfunnsutvikling.

9 new objects last 30 days

About Kvinnemuseet

Kvinnemuseet befinner seg i Dagny Juels barndomshjem Rolighed fra 1857 – like i nærheten av 1600-tallsfestningen og den vernede trehusbebyggelsen i Øvrebyen i Kongsvinger. Siden 2010 har Kvinnemuseet vært en del av Anno museum.

Kvinnemuseet dokumenterer, forsker på og formidler kvinners historie – og forståelsen av kjønn og kjønnsroller før og nå. Museets visjon er å gi inspirasjon til en bedre samfunnsutvikling for kvinner og menn. Kvinnemuseet er ansvarlig for Nettverk for kvinnehistorie som er ett av museumsnettverkene i Norge. Kvinnemuseet er med i det internasjonale nettverket The International Association of Women’s Museums.

Kvinnemuseet har felles administrasjon med Kongsvinger museum, Odalstunet og Eidskog museum.

Kvinnemuseets hus og samlinger eies av stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal.gjenstandssamling.

Kvinnemuseet is a part of

You'll find us here

Share to