Anno Kvinnemuseet åpnet i 1995 med mål å dokumentere kvinners liv og virke gjennom historien og fram til i dag. Museets visjon er å bidra til en bedre samfunnsutvikling.

Nye objekter

Om Kvinnemuseet

Kvinnemuseet åpnet i 1995 og har som mål å dokumentere kvinners liv og virke gjennom historien og fram til i dag.

Museets oppgave er å dokumentere, forske på og formidle kvinners historie, samt endringer i forståelse av kjønn. Museets visjon er å bidra til en bedre samfunnsutvikling.

Kvinnemuseet er ansvarlig for det norske museumsnettverket for kvinnehistorie. Museet er medlem av det internasjonale nettverket The International Association of Women’s Museums. http://iawm.international/

Siden 2010 har Kvinnemuseet vært en del av Anno museum AS.

Kvinnemuseet befinner seg i Dagny Juels barndomshjem Rolighed fra 1857 – like i nærheten av 1600-tallsfestningen og den vernede trehusbebyggelsen i Øvrebyen i Kongsvinger.

Anno Kvinnemuseet is a part of

Share to