Det Internasjonale Barnekunstmuseet samler, bevarer, stiller ut og formidler kunst laget av barn og unge opptil 18 år. Over 180 land er representert i museets rikholdige samling, som daterer seg fra 1970-tallet og frem til i dag.

About Det Internasjonale Barnekunstmuseet

Det Internasjonale Barnekunstmuseet samler, bevarer, formidler og forsker på kunst laget og barn og unge opptil 18 år. Samlingen daterer seg fra 1970-tallet og opp til i dag og inneholder om lag 100 000 objekter. Over 180 land er i dag representert i museets samling. Barnekunstmuseet arbeider for å bedre forståelse for barns åndelige verden og kunstneriske språk. I tråd med FNs Barnekonvensjon er vi opptatt av å la barn komme til orde og bli hørt. Barn og unges egne kunstneriske uttrykk er en viktig del av vår felles kulturarv, og slik representerer samlingen vår et viktig bidrag til vår felles kollektive hukommelse. Det Internasjonale Barnekunstmuseet er opptatt av å gjøre samlingen tilgjengelig for allmennheten og legge til rette for forskning på barnas historie, kunst og kultur. På Barnekunstmuseet møtes barn og voksne på barnas premisser.

Share to