Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum ble stiftet i 1917. Museet har kultur- og naturhistoriske samlinger og forvalter i tillegg samlingene til Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling. Bymuseet og sjøfartsmuseet er avviklet.

About Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum ble grunnlagt i 1917 av hvalfangstreder Lars Christensen som ga museet med utstillinger og samlinger i gave til Sandefjord kommune i sin fars navn. Hvalfangstmuseet er landets eldste eksempel på en direkte etablering av et nyopprettet museum i et arkitekttegnet nybygg. Gjennom den arkitektoniske utforming, fremhever bygningen museets hovedobjekt, en blåhvalmodell i full størrelse, som kan betraktes fra et vandregalleri båret av tolv søyler. Museet ble i 1981 utvidet med et større nybygg som i dag rommer en kulturhistorisk avdeling, mens den eldste bygningen rommer de naturhistoriske samlingene. Mye av den opprinnelige patina er her forsøkt bevart.

Fremstillingen av dyrelivet i Arktis og Antarktis fungerer til dels som en introduksjon til fangsthistorien. Hvalfangstmuseets hovedfokus er 1900-tallets storhvalfangst i Antarktis, men samlingene omfatter både arkeologiske og etnografiske objekter og de kulturhistoriske utstillingene tillater derfor en presentasjon av hvalfangst i ulike kulturer gjennom tidene.

Hvalfangstmuseet har en omfattende fotosamling, noe filmmateriale og et stort forskningsbibliotek som rommer litteratur om hval, hvalfangst og polare strøk. Dertil kommer flere hundre hyllemeter med historiske arkiver. Disse står i dag på listen over ”Norges dokumentarv” som sorterer under UNESCOs liste over Verdens dokumentarv. Arkivene rommer blant annet relevant informasjon om overbeskatning av hvalstammer og har derfor bidratt til at museet siden midten av 1980-åra har vist gradvis større interesse for forvaltningsproblematikk. I 1992 deltok Gokstadskipskopien ”Gaia” på den store miljøvernkonferansen i Rio, og miljøbudskapet sto derfor sentralt da Sandefjordmuseene året etter mottok ”Gaia” i gave av Knut Utstein Kloster. To år senere kunne museet sette ”Gaia”s absolutte motstykke på vannet, den nyrestaurerte hvalbåten ”Southern Actor”. Det er en slående kontrast mellom de to skipene som hver for seg representerer en viktig del av Vestfolds bidrag til verdens skipsfartshistorie. Skjelettet av en strandet blåhval ble i 2001 hentet ned fra Jan Mayen for å inngå i en presentasjon der overbeskatnings- og forvaltningshistorie var tiltenkt en sentral plass. Hvalfangstmuseets utstillinger er åpne hele året. Hver vår og høst arrangeres konserter og foredrag på søndagene. Hvert fjerde år arrangeres et internasjonalt symposium der forskere fra hele verden presenterer ny kunnskap om hval og hvalfangst. Det neste holdes i 2013. Hvalbåten ”Southern Actor” er åpen for publikum i sommersesongen, og den kan også chartres for kortere turer på fjorden.

Sandefjord Bymuseum og Sandefjord Sjøfartsmuseum er begge avviklet, men samlingene er tilgjengelige ved henvendelse til Hvalfangstmuseet.

You'll find us here

Share to