Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum ble grunnlagt i 1917. Museet forvalter i dag kultur- og naturhistoriske samlinger som omfatter Hvalfangstsamlingen, Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling.

Nye objekter

Artikler

Om Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum

Hvalfangstmuseet ble grunnlagt i 1917. Forretningsmannen Lars Christensen fra Sandefjord, begynte i 1914 å sysle med tanken om et museum over den omfattende hvalfangstnæringen han selv var en del av. Idéen fikk han blant annet etter et besøk i New Bedford Whaling Museum i USA. Den 23. mai 1917 kunne han overrekke museet med samlinger som gave til Sandefjord kommune. Museet fikk navnet Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum etter Lars Christensens far.

Hvalfangstmuseet – slik det omtales til daglig – består i dag av selve museumsbygningen med utstillinger, museumsbåten Southern Actor, og samlingene som er oppbevart i fellesmagasiner og bibliotek. Hvalfangstmuseet er en avdeling av Vestfoldmuseene IKS.

Museumsbygningen Hvalfangstmuseet ble etablert direkte i et nybygg tegnet av Nils Winge Grimnæs. Gjennom den arkitektoniske utformingen, fremhever bygningen museets mest ikoniske gjenstand - en blåhvalmodell i full størrelse - som kan betraktes fra et vandregalleri båret av tolv søyler. I 1981 ble museet bygget ut og fikk plass til en egen kulturhistorisk avdeling. Denne fløyen ble i 2018 utvidet ytterligere og gir rom til nye kulturhistoriske utstillinger og publikumsfasiliteter. Den eldste bygningen rommer den naturhistoriske utstillingen. Utstillingssalen har i seg selv en museumshistorisk verdi, samtidig som fremstillingen av dyrelivet i Arktis og Antarktis også fungerer som en introduksjon til fangsthistorien.

Museumsbåten Southern Actor ”Southern Actor” er en klassisk dampdrevet hvalbåt som representerer den siste tiden av storhvalfangsten etter krigen. Den deltok i Sydhavsfangsten fram til 1962. Båten ble bygget i Middlesbrough i England for rederiet Sevilla Whaling Co. Ltd. i 1950.Båten ligger til kai og er åpen for publikum i sommersesongen, og ellers etter avtale med omviser.

Samlingene Hvalfangstmuseets hovedfokus er 1900-tallets storhvalfangst i Antarktis. Samlingene er hovedsaklig av natur- og kulturhistorisk karakter og omfatter Hvalfangstsamlingen, Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling. Hvalfangstmuseet har en omfattende foto- og filmsamling i magasin. En stor boksamling med litteratur om hval, hvalfangst og polare strøk er tilgjengelig gjennom Sandefjord Folkebibliotek. Dertil kommer flere hundre hyllemeter med historiske arkiver oppbevart i Vestfoldarkivet. Disse står i dag på listen over ”Norges dokumentarv” som sorterer under UNESCOs liste over Verdens dokumentarv

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum is a part of

Share to